Zakres usług firmy Aqua Konsulting:

  • Konsultowanie i opiniowanie w zakresie rozwiązań technologicznych. Pomoc w rozwiązywaniu problemów eksploatacyjnych
  • Opracowania koncepcji programowo-przestrzennych dla rozwiązań technologicznych
  • Projektowanie instalacji technologicznych
  • Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla inwestycji w branży wodno-ściekowej
  • Budowa stacji doświadczalnych. Badania technologiczne i przygotowanie wytycznych projektowych
  • Dobór procesów, materiałów i reagentów
  • Nadzory nad rozruchem i wdrożeniem procesów technologicznych
  • Badanie i ocena stanu złóż filtracyjnych. Zasypy i uruchamianie filtrów: filtry pośpieszne i węglowe
  • Pomoc w realizacji przetargów
  • Prowadzenie szkoleń i instruktaży