Technologia usuwania materii organicznej na pylistym węglu aktywnym

Niepożądane substancje organiczne w wodach powierzchniowych i podziemnych mogą być bardzo skutecznie usuwane metodą dozowania pylistego węgla aktywnego. Zawiesina pylistego węgla aktywnego może być dozowana przed koagulacją (przed komory wolnego mieszania) lub bezpośrednio przed filtry pośpieszne. Dozowanie węgla przed filtry pośpieszne umożliwia lepsze wykorzystanie zdolności adsorpcyjnej węgla.

Uzyskiwane efekty:

- Usuwanie nieakceptowanego smaku i zapachu wody pochodzącego z produktów organicznych

- Skuteczne obniżanie utlenialności, indeksu nadmanganianowego lub OWO w wodzie

- Usuwanie prekursorów ubocznych produktów dezynfekcji

- Obniżanie zapotrzebowania na dezynfektant  

- Usuwanie specyficznych szkodliwych zanieczyszczeń organicznych

Zalety tej metody:

- Możliwość usunięcia z wody tych zanieczyszczeń, które nie mogą być skutecznie eliminowane innymi metodami, m.in. poprzez koagulację

- Stosunkowo niskie koszty inwestycyjne

- Obniżenie opłat z tytułu ujmowania wody powierzchniowej lub podziemnej, która wymaga uzdatniania poprzez zastosowanie węgla aktywnego

- Dozowanie pylistego węgla aktywnego może być realizowane okresowo, tylko wtedy kiedy jest to konieczne, a jego dawka dostosowana do aktualnych potrzeb 

Stacja doświadczalna

 

 

Dobór rodzaju i dawek węgla oraz ustalenie warunków technicznych dla stosowania tej metody wymaga przeprowadzenia krótkich testów w SUW 

  • Stacja dozowania węgla do wody

    Stacja dozowania węgla do wody