Najważniejsze prace wykonane od 1992r.:

 1. SUW Szopy (Wodociągi i Kanalizacja w Elblągu) (6 tys. m3/d) Uczestnictwo w rozruchu SUW (2019)

 2. SUW Jurowce (Białostockie Wodociągi Sp. z o.o.) (42 tys. m3/d) Wykonanie badań pilotowych i opracowanie koncepcji modernizacji SUW Jurowce (2017/19), projektowanie modernizacji SUW (2019)

 3. SUW Wiśniowa (Aquanet SA Poznań) (80 tys. m3/d) Udział w opracowaniu koncepcji modernizacji SUW Wiśniowa (2017/18)

 4. SUW Zawada (ZWiK Sp. z o.o. w Zielonej Górze) (36 tys. m3/d) Opracowanie koncepcji modernizacji procesu filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na stacji uzdatniania wody Zawada w Zielonej Górze i opracowanie PFU dla tego projektu (2016/17)

 5. SUW Wiśniowa (Aquanet S.A. Poznań) (80 tys. m3/d) Wykonanie badań pilotowych i opracowanie wytycznych dla projektowania dla potrzeb modernizacji procesu uzdatniania wody na SUW Wiśniowa (2015)

 6. SUW Zawada (ZWiK w Zielonej Górze) (36 tys. m3/d) Nadzór nad realizacją i wykonanie rozruchu technologicznego "Modernizacja procesów napowietrzania wody, koagulacji i sedymentacji na Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie" (2014)

 7. SUW Park Miejski (Urząd Miasta w Jaworze) (120 m3/h) Opracowanie koncepcji modernizacji SUW, przygotowanie wymagań dla przygotowania dokumentacji projektowej (2014)

 8. ZW Centralny (MPWiK S.A. Warszawa) (350 tys. m3/d) Uczestnictwo w projektowaniu modernizacji ZW Centralnego w Warszawie (2014)

 9. Wykonanie badań technologicznych nad usuwaniem żelaza i manganu z wody z użyciem mas katalitycznych G-1 i G-2 w SUW Przeciszów (2014)
 10. Przeprowadzenie rozruchów technologicznych SUW Wałcz, SUW Piaskownia (w Jaworznie), SUW Lubaszowa i SUW Głuchołazy (2013)

 11. SUW Zawada (ZWiK Sp. z o.o. w Zielonej Górze) (36000 m3/d) Opracowanie koncepcji modernizacji procesów napowietrzania, koagulacji i sedymentacji oraz przygotowanie PFU dla tej inwestycji (2013)

 12. SUW Przeciszów (4 tys. m3/d) optymalizacja pracy stacji i poprawa efektywności oczyszczania wody (2012)
 13. ZWiK Sp. z o.o. w Rabce Zdrój Badania pilotowe i opracowanie wytycznych do projektowania SUW Poniczanka (3 tys. m3/d), opracowanie koncepcji Programowo-Przestrzennej dla SUW Luboński (1500 m3/d) (2011-2012)
 14. SUW Jeziórko (Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o. o.) (12 tys. m3/d) Badania i wdrożenie nowego koagulantu typu chlorek poliglinu w procesie uzdatniania wody (2010-2011)
 15. SUW Wisła Czarne 12 tys.  m3/d (Wodociągi Ziemii Cieszyńskiej Sp. z o.o.) Badania technologiczne procesu uzdatniania wody i opracowanie wytycznych dla modernizacji (2010-2011)
 16. Wodociąg Wadowice 12 tys. m3/d (WPWiK Wadowice) Badania technologiczne i usprawnienie technologii uzdatniania wody, nadzór nad eksploatacją, przygotowanie wytycznych dla modernizacji, nadzór nad projektowaniem modernizacji zakładu uzdatniania wody, nadzór technologiczny z ramienia inżyniera kontraktu nad modernizacją ZUW, kierowanie rozruchem, nadzór nad eksploatacją (1994 – 2011)
 17. Wodociąg Lipce 36 tys. m3/d (SAUR Neptun Gdańsk) Nadzór przy zasypie i uruchomieniu filtrów pośpiesznych po modernizacji (2010)
 18. Wodociąg Miedwie 120 tys. m3/d (ZWiK Szczecin) Badania technologiczne procesu uzdatniania wody na stacji pilotowej, opracowanie wytycznych projektowych, opracowanie koncepcji modernizacji linii koagulacji, uczestnictwo w projektowaniu i realizacji linii koagulacji, kierowanie rozruchem technologicznym (2007- 2009)
 19. Wodociąg Trębowiec 14 tys. m3/d (MPWiK Starachowice) Nadzór przy zasypie filtrów pośpiesznych i uruchomienie eksploatacji filtrów po modernizacji (2009)
 20. Wodociąg Zbylitowska Góra 40 tys. m3/d (Wodociągi Tarnowskie Sp. z o.o.) Wykonanie badań pilotowych, opracowanie wytycznych dla projektowania, uczestnictwo w opracowaniu koncepcji modernizacji (2008)
 21. Szpital Wojewódzki w Tarnowie Opracowanie koncepcji modernizacji stacji zaopatrzenia w wodę szpitala (2008)
 22. Wodociąg Zwięczyca 80 tys. m3/d (ZWiK Rzeszów) Nadzór przy zasypie filtrów pośpiesznych i uruchomienie eksploatacji filtrów po modernizacji (2007 – 2008)
 23. Wodociąg Sieniawa 40 tys. m3/d (MPGK Krosno) Badania technologiczne procesów uzdatniania wody i zagospodarowania odpadów, opracowanie wytycznych projektowych (2007)
 24. Wodociąg Średnie Wielkie k. Zagórza Wykonanie badań pilotowych i przygotowanie wytycznych do projektowania (2007)
 25. Wodociąg Praski 100 tys. m3/d (MPWiK Warszawa) Budowa stacji pilotowej (2006), analiza techniczno-ekonomiczna technologii modernizacji Zakładu Wodociągu Praskiego (2007)
 26. Wodociąg Gruszczyn 25 tys. m3/d (Aquanet Poznań) Badania technologiczne procesu uzdatniania wody, opracowanie wytycznych projektowych, nadzór nad zasypem i uruchomieniem filtrów pośpiesznych (2002-2006)
 27. Wodociągi Nysa, Straszyn (SAUR Neptun Gdańsk), Centralny i Północny (MPWiK Warszawa) oraz Dziećkowice (GPW Katowice) Ocena warunków eksploatacji filtrów węglowych i badania procesu regeneracji węgli aktywnych (2005)
 28. Wodociąg Na Grobli 200 tys. m3/d (MPWiK Wrocław) Nadzór nad zasypem filtrów pośpiesznych, uczestnictwo w rozruchu filtrów (2005)
 29. Wodociąg Mosina 150 tys. m3/d (Aquanet Poznań) Badania technologiczne procesów uzdatniania wody i zagospodarowania odpadów, opracowanie wytycznych projektowych, uczestnictwo w rozruchu wodociągu po modernizacji filtrów pośpiesznych, nadzór nad eksploatacją (2002-2004)
 30. Wodociąg Wiśniowa 80 tys. m3/d (Aquanet Poznań) Badania technologiczne procesu uzdatniania wody i zagospodarowania odpadów, opracowanie wytycznych projektowych (2003)
 31. Wodociąg Kozłowa Góra 55 tys. m3/d (GPW Katowice) Badania technologiczne procesów uzdatniania wody i zagospodarowania odpadów, opracowanie wytycznych projektowych, rozruch wodociągu po modernizacji, nadzór nad eksploatacją (2000-2002)
 32. Wodociąg Dziećkowice 345 tys. m3/d (GPW Katowice) Nadzór nad zasypem i uruchomieniem filtrów pośpiesznych i węglowych, uczestnictwo w rozruchu technologicznym, nadzór nad wstępną eksploatacją zakładu (1992-1999)